RSS

Arhive pe etichete: Limbaj

Dualităţi

Aria creativităţii este deosebit de vastă. Să abandonăm dihotomia Da – Nu, Geniu – Om de rând, Creaţie – Banalitate, Invenţie – Şablon. Între aceste extreme se află o gamă largă şi neîntreruptă de trepte şi de nuanţe.

Viaţa cotidiană ne oferă inovaţii şi descoperiri nenumărate. Putem repeta cuvintele chimistului Mendeleev: “A descoperi este similar cu a căuta ciuperci în pădure.”

Totul depinde, mai ales, de interes, de spiritul de observaţie şi de tenacitate. Întrega viaţă a individului este un şir de acte creative.

Sensul creativităţii se limitează (astfel) la treapta realizării care depăşeşte noutatea biologică şi psihică, obiectivându-se în valori spirituale, social-istorice. Acestea constituie şi tipuri de creativitate. Nivelele de activitate se cer căutate numai în acest domeniu. Oricât de mult ar cântări vanitatea, ambiţia, competivitatea în motivaţia persoanei, omul creează, în ultimă instanţă, fiindcă nu poate altfel. Arta şi jocul sunt două activităţi care răspund nevoii de a descoperi şi a crea Noul. Satisfacţia ludică, ca şi cea artistică sau estetică, constă în trăirea unei noi viziuni asupra realităţii.

Descoperind o nouă viziune asupra realităţii, mai armonioasă, mai frumoasă şi un nou limbaj senzorial-afectiv, artistul modifică atitudinea noastră faţă de lume, transformă ambiţia umană. “Există tot atâtea fericiri câte soiuri de oameni sunt.” (Nikos Kazantzakis)

Totuşi, trebuie să avem în vedere faptul că în activitatea artistului, creatorul autentic este înzestrat cu o capacitate mai ales afectivă de a transpune, a intui şi a prevedea reacţia emoţională a cititorului, auditorului sau a spectatorului. „Arta ne face să dispreţuim preocupările ingrate ale zilei, grija pentru hrană şi chiar pentru dreptate şi uităm că astea sunt rădăcinile care hrănesc floarea nemuritoare.”(Nikos Kazantzakis)

Idealul omului este de a fi “bilingv”, adică să poată comunica, folosind simboluri logico-matematice şi limbajul metaforic, artistic, dacă nu, folosind doar una dintre aceste două expresii să o poată înţelege şi pe a doua. Practic, este vorba despre realizarea unităţii atât pe dimensiunea verticală (Abstract–Concret, Semnificaţie–Sens, Intelect–Afect), cât şi pe cea orizontală (Frumos-Adevăr, Artă-Ştiinţă). Omul întreg se realizează în unitatea contrariilor.

Arta te apropie de tine, de natură şi de… alţii.

Articol publicat în revista WebCultura

 

Etichete: ,

Solitudinea îndrăgostitului

Singurătatea îndrăgostitului nu este singurătatea unei ființe – iubirea se destăinuie, ea vorbește, se povestește pe sine – ci singurătatea sistemului (doar el face cu ea un sistem).

Iată un paradox: îndrăgostitul  poate fi auzit de toată lumea (iubirea vine din cărți, dialectul său este comun), dar  nu poate fi ascultat (ascultat ”profetic”) decât de indivizii care au acum și exact același limbaj cu el.

Alcibiade îi compara pe cei îndrăgostiți cu persoanele mușcate de năpârcă: ”Se spune  că aceștia nu vor să destăinuie  oricui ce au făptuit; ei nu vorbesc decât celor care  au suferit la fel. Pasămite, ei îi cred numai pe aceștia, îi cred în stare  să le-nțeleagă durerea și să-i ierte.”

Asemeni misticului de odinioară, greu tolerat de vechea societate ecleziastică în care trăia, și el, îndrăgostitul, nici nu înfruntă, nici nu contestă, pur și simplu nu dialoghează cu aparatele puterii, gândirii, științei sau administrației.

De ce sunt singur

”Toți cu avutul lor,

Numai eu cu sărăcia.

Par neștiutor,

Căci mintea mi-e greoaie.

Toți cu prorocirea lor,

Doar eu cu bâjbâiala.

Toți cu iscusința lor,

Doar eu cu mintea-ncâlcită,

Schimbătoare ca marea, ușoară ca adierea.

Toți ajung la țintă,

Numai eu nedumerit ca un țăran.

Și, totuși, asemănare n-am cu alții.

Să sug al Mamei lapte-aș vrea din nou.”

Tao Te Ching, XX, 85

 
 

Etichete: , , ,

 
Ramona Sandrina Ilie

Bine ați venit în Iubendia! Locul unde povestim despre oameni, întâmplări şi viaţă fără manual de utilizare! Semne de circulație: Iubirea, Bunătatea și Bunul simț!

La Cause Littéraire

True strength is delicate

Philosophy Matters

A practical guide to living the good life

Edito content aufeminin

True strength is delicate

Agenda LiterNet

True strength is delicate

WebCultura

WebCultura | Cultura pe Web