RSS

Arhive pe etichete: Moralist

La trântă cu Frumusețea – Hoții de frumusețe/Les Voleurs de beauté – Pascal Bruckner

Frumusețea este o crimă? Ar trebui să pedepsim ființele superbe, pentru că ne eclipsează prin perfecțiunea lor?  Eseu sau roman?

La fiecare nouă apariție publicistică, Pascal Bruckner imprimă astfel de chestionări ? Roman cu temă etică, Hoţii de frumuseţe analizează genul de interogații despre tentaţiile tinereţii eterne şi urmăreşte felul în care ne lăsăm înşelaţi de aparenţe. În paginile acestei cărți, Frumuseţea îşi trăieşte Lunile de fiere, dacă ar fi să-l parafrăzăm chiar pe autor – Pascal Bruckner. Pornind de la realitățile lumii moderne, eseistul-filosof conchide: “Exigenţele privind tinereţea, sănătatea şi esteticul n-au fost nicicând atât de ridicate. E una dintre moştenirile faimosului slogan din ’68: «Să n-ai niciodată încredere în cineva care are peste 30 de ani».”

Așadar, undeva – la graniţa dintre Franţa şi Elveţia – trei inși pun la cale un complot împotriva Frumuseţii. Să fie, oare, la mijloc doar izbucnirea halucinantă  a unei perversiuni sadice? Nici pomeneală. Avem de-a face cu o doctrină şi cu aplicarea ei obstinantă: complotiştii văd în frumuseţea inegal distribuită o inechitate care trebuie eliminată. Cu siguranță, pare o viziune apocaliptică. În fond, e vorba despre un basm filosofic, în egală măsură și un thriller provocator ce dozează perfect suspansul, erotismul, teroarea. Lucid, fantezist, dar și melancolic, Pascal Bruckner atacă codurile, mânuiește cu abilitate violenţa anomaliei şi cruzimea detaliului pervers într-un discurs impecabil, înzestrat cu farmec şi rigoare logică.

Scriitorul moralist reunește, aici, o parte din motivele actualității: degradarea relațiilor interumane, pierderea identităţii și cerințele sociale tot mai cinice ale timpurilor noastre. “Activitatea noastră se bizuie pe un principiu simplu: privarea de priviri. Ştii ce le urâţeşte pe captivele noastre? Faptul că nu se uită nimeni la ele. Or, frumuseţea nu există decât admirată, ea este pe de-a-ntregul ostentaţie. Încetează să-ţi pironeşti ochii la ea, şi ea dispare.” Cartea se dovedește a fi surprinzător de antrenantă și prin natura sa caleidoscopică: poveste filosofică, thriller, roman fantastic, cât și prin mesaj: mutațiile din percepția asupra îmbătrânirii.

Acțiunea din roman se derulează pe două planuri (al naratorului şi al ascultătorului ). Mereu, rolurile se întrepătrund, iar ascultătorul este atras în poveste prin puterea morală a acesteia, după ce fusese întinată de puțină ură. Prin urmare, la cincisprezece august, în serviciul de gardă de la un mare spital de psihiatrie din Paris (Hôtel-Dieu), o tânără rezidentă ascultă straniile confesiuni ale unui pacient. Benjamin, cu fața acoperită de tifon, îi descrie tinerei doctorițe o aventură petrcută în munții Jura. Mathilde Ayachi, ascultătoarea, e imaginea tipică a femeii frumoase, debordând de vitalitate și senzualitate, dar, care ascunde atât frustrările unei relaţii degradante, cât şi alegerea unei cariere nepotrivite (Marhilde Ayachi: “Nu port niciodată pică unui bărbat că încearcă să-mi placă, ci că nu reuşeşte s-o facă”).

Bruckner își pune amprenta inspirației sale din toate domeniile. Benjamin Tholon, cel care-i mărturisește tinerei psihiatre pățaniile, e un obscur scriitor, care-şi datorează iluzoriul succes abilității sale de plagiere. Prin natura profesiei, dar      şi   a unei atracţii inexplicabile, Mathilde intră cu uşurinţă în jocul povestitorului, reprezentat    de bizarul Benjamin. Prezentările decurg firesc și descoperim că  Benjamin e tânărul “parazit”, care se simte bătrân de când se ştie. Conştient de lipsa lui de talent şi de viaţa plicticoasă pe   care o duce, se trezeşte iubit de o frumoasă studentă de viţă nobilă, care încearcă să îi dea alt  sens vieții sale.

Relaţia stranie dintre el şi Hélène îl suprinde, dar îl și împovărează. Hélène se transformă într-o “salvatoare”(misiune autoimpusă), în vreme ce Benjamin rămâne un “sclav de lux”. Paradisul iluzoriu în care se credeau va fi repede spulberat, căci vitalitatea şi frumusețea îi vor atrage pe cei doi într-o capcană a vieţii. O furtună de zăpadă i-a surpins pe cei doi tineri la frontiera franco-elevețiană, așadar au fost nevoiți să se refugieze într-o fermă din munții Jura.  Un curios trio i-a întâmpinat: un avocat afabil, soția acestuia, o matroană răutăcioasă și slujitorul lor, omul bun la toate.

Bunăoară, într-o aşezare superbă, îşi desfăşoară planurile “hoţii de frumuseţe”: respectabila familie Steiner, cunoscută – în zonă – pentru influenţa sa. Bătrânul hippy libidinos, Jérôme, fostul avocat ajuns la vârsta senectuţii, soţia acestuia, Francesca fostă profesoară de filosofie şi servitorul lor, Raymond, formează un trio demonic. Acţionând precis şi premeditat, cei trei erau alimentaţi – în acţiunile lor – de iminenţa pierderii capacităţii de seducţie odată cu pierderea frumuseţii pricinuită de înaintarea în vârstă. Încet-încet, refugiul se transformă într-o veritabilă închisoare. Cuplul de tineri nu avea permisiunea de a părăsi casa “binefecătorilor”. Ar putea fi aceștia niște Barbă Albastră deghizați în cetățeni respectabili ? Ce fel de comportament există într-o clădire izolată în munți ?

Pe tot parcursul acestor povestiri, Mathilde va pendula între curiozitate și repulsie. Ca și cititorul, tânăra psihiatră întră în jocul naratorului, pe toate pistele acestuia, în căutarea miezului filosofic. Fobia îmbătrânirii capătă accente grotești, iar autorul îngroașă tușele cu scopul de a explica unele derapaje ale unei societăți obsedate de frumusețea exterioară. “Frumuseţea nu prezintă niciun interes. Nu e decât acordul întâmplător al unei majorităţi cu privire la un anume tip de fizionomie. E mai fecund să  o cauţi acolo unde nimeni n-o vede, în singular, în anormal, în vulgar chiar. Imperfecţiunea este mult mai seducătoare decât plicticoasa regularitate. O figură emoţionantă este o asamblare de defecte armonios repartizate!”

Previzibil, creierul întregii “afaceri” din acel chalet al groazei este Francesca, femeia care odinioară deborda de senzualitate, punându-şi la dispoziţie trupul tuturor ce-l râvneau, odată cu trecerea timpului, a rămas în umbră. Neacceptarea îmbătrânirii şi contemplarea frumuseţii ca pe unic atribut al feminităţii, au transformat-o pe Francesca într-o fiinţă demonică, măcinată de frământări interioare şi de neputinţa de a-şi accepta vârsta.

Confirmând arhetipul omului mărunt/gnomul, servitorul Raymond e permanent animat de o răutate izvorâtă parcă din chipul inestetic şi puținătatea staturii. Deloc atrăgător, îşi trăieşte frustarea de a nu fi dorit de nicio femeie răzbunându-se asupra frumuseţii. Alături de aceştia, Jérôme, adorator înfocat al femeii a cărei strălucire apusese deja, se conformează – cu seninătate şi complicitate – planurilor soţiei sale. “Uneori, totuşi, întrezăream şi la ea amprenta timpului. (…) Din păcate însă, renăştea cât ai clipi din spasmul care o desfigurase şi mă strivea din nou cu simetria ei, cu strălucirea ei, cu neînduplecata ei tinereţe.”

Uneltirile, suspansul, obsesia, supranaturalul, se îmbină în Hoţii de frumuseţe într-o manieră eficientă şi credibilă. Vrem să aflăm ce a pătimit Benjamin deoarece își ascunde chipul, care fusese schimonosit din princina urii altora. Forța suspansului se regăsește din plin printre celule periculoase din casa familiei Steiner. Jocul oglinzilor (victimă-călău/ à la sindromul Stockholm) menține interesul viu al cititorului, glisând printre motive: frumusețea împovărătoare, frumusețea pierdută, bestialitatea, frumusețea-urâțenia, ca într-un scenariu ce taie respirația. “Mitul frumuseţii eterne, neatinse de timp, mitul nemuririi – astea nu vor dispărea. Le găseşti în India, le găseşti în China, le găseşti oriunde, dintotdeauna.”

Povestea este o metaforă a societăţii actuale, care solicită fiinţei umane să devină altceva decât ea înşăşi, în care depravarea este ridicată la rang de normalitate, iar frumuseţea rămâne un privilegiu, dar şi un “stigmat al tinereţii”. “Prefer oamenilor cărţile: sunt deja scrise, le deschizi, le închizi după voie. O fiinţă omenească, nu ştii niciodată de unde s-o apuci, nu poţi s-o rânduieşti sau s-o deplasezi după cum ţi-e cheful.” Neîncetata și angoasanta luptă împotriva trecerii ireversibile a timpului ar trebui să deschidă alte “trape”: propria noastră percepție, arâtând cu degetul tarele societății de azi. Hoții de frumusețe devine o necesară reflecție despre aparențe și esențe.

https://i1.wp.com/webcultura.ro/wp-content/uploads/2018/06/hotii-480x480.jpg

Articol publicat în revista WebCultura

 
Comentarii închise la La trântă cu Frumusețea – Hoții de frumusețe/Les Voleurs de beauté – Pascal Bruckner

Scris de pe iunie 28, 2018 în Cultură, Cărți de colecție, Lectură, Modernitate, Morală, Moravuri

 

Etichete: , , , ,

Un moralist discret – Omul cu mârţoaga

Când comedia se ia în serios, lucrurile pot fi  mai uşor de corectat. Astfel, opţiunea regizoarei Anca Bradu pentru o piesă interbelică lejeră poate deveni un discurs virulent şi totodată poetic la adresa suficienţei practice a omului din zilele noastre, provocat din toate părţile de nenumărate libertăţi.

Lectura regizorală a Ancăi Bradu dovedeşte o credinţă desăvârşită în textul lui George Ciprian, dar şi o fină exploatare a jocului actoricesc. Autorul textului dramatic, George Ciprian, vine din lumea teatrului, din postura unui actor de talent în epoca sa, dar şi cu certe valenţe literare. Textul dramatic în patru acte, Omul cu mârţoaga, a repurtat, de-a lungul vremii,  un mare şi prelungit succes, atât pe scenele bucureştene, cât şi pe cele din străinătate. Nevoia de a scrie teatru a venit, probabil, din preocupările actorului. Trudnicul dramaturg a pritocit subiectul acestei comedii amare câţiva ani. Ivită dintr-un sâmbure de adevăr, piesa este un amestec de farsă burlescă, de şarjă, dar şi de gravitate, iluminism şi umanism.
omulcumartoaga0
Eroul, umilul arhivar Chirică face parte din categoria „marilor anonimi”, mic-burghezul anodin, personaj atât de celebru în comediile interbelice româneşti, care urmau modelul lansat în dramaturgia franceză de seria autorilor Georges Courteline – Victorien Sardou – Marcel Pagnol.

Evoluţia în spirală a istoriei face, probabil, ca regizorul să reactualizeze triumful unui visător, precum este şi personajul central al acestei comedii lirice. Anca Bradu vede în Chirică, umilul arhivar, nu numai un om batjocorit de ceilalţi, un „perdant sublim”, ci şi un „bonom tandru”, care ştie cum să nu se lase înfrânt de aroganţa celorlalţi. Deşi are o slujbă ştearsă şi o duce greu (veşnic dator cu chiria), caută să iasă din această condiţie apăsătoare cumpărând (cu bani împrumutaţi!) un cal de curse, pe Faraon al V-lea, o gloabă care stârnea mereu hazul galeriei, fiindcă sosea mereu ultima la potou.

Distribuirea actorului Daniel Badale în rolul lui Chirică s-a dovedit o idee sclipitoare. Actorul, cu o fizionomie blajină, conferă o expresivitate nuanţată şi controlată a jocului, dând veridicitate portretizării. Realizează, cu fineţe, un Chirică capabil să-şi sacrifice familia, imaginea publică, prieteniile, economiile de dragul unei aparente himere, întrezărind izbânda acolo unde toţi vedeau prăbuşirea, falimentul. Daniel Badale aduce nuanţe realist-pitoreşti, fiind stăpân pe gestul dramatic.

Regizorul a exploatat mai mult latura realistă a piesei demonstrând că „omul cu mârţoaga” este plămădit după o altă „reţetă”; nu pică în capcana simbolurilor ce-ar putea fi zărite la tot pasul. Susţinut de prietenul Varlam şi de Fira,  fata în casă, Chirică îndură cu stoicism sărăcia şi batjocura fiind, în fond, un lucid.

Varlam, ipostaziat de Ioan Andrei Ionescu, este prietenul devotat al lui Chirică, dar şi rezoneurul acestei piese. Clasic în rigoare, actorul Ioan Andrei Ionescu confirmă, prin replica sa, esenţa lui Chirică: „El este plămădit după altă reţetă, are oasele fără măduvă, ca păsările.” Din aceeaşi „tabără” a oamenilor devotaţi, face parte şi Fira, o femeie simplă. Raluca Petra aduce un suflu plin de naturaleţe, dar şi de o indiscutabilă expresivitate scenică.

În „tabăra” adversă, a celor care nu înţeleg sau măcar nu acceptă visul lui Chirică sunt soţia acestuia, Ana, Nichita, directorul şcolii, şi ceilalţi. Rivalul lui Chirică, Nichita, o seduce pe Ana, determinând-o să-şi părăsească casa şi copiii. Gavril Pătru aduce în scenă tipul seducătorului. Silueta înaltă şi suplă şi chipul  aproape imobil sunt semnalmentele unui personaj popular graţie decorativităţii. El intră într-o relaţie (bine controlată scenic) cu Ana, păstrând viziunea desenului psihologic. Cei doi sunt reduşi la arhetipuri. Monica Davidescu are o vitalitate interpretativă debordantă, fiind clasică în rigoare şi romantică în emoţie. De-a lungul celor două părţi ale spectacolului, ea este, pe rând, soţia revoltată şi nesupusă, adulterină, dar şi soaţa reîntoarsă şi pocăită care se prosternează înaintea lui Chirică.

Marius Bodochi, deşi are o partitură mai redusă, cea a Inspectorului general, completează cu acurateţe galeria „neoamenilor”, a celor aşa-zişi „practici”, care sunt opaci în faţa „visătorului” Chirică. Pe aceeaşi linie se înscriu şi Mihai Verbiţchi (Stăpânul calului), Andrei Finţi (Omul cu idei), Bogdan Muşatescu (Directorul şcolii), toţi cei care îl desconsideră pe Chirică şi reprezintă „răutatea lumii”.

Dintre găselniţele „prizelor directe” se detaşează intervenţia lui Ion Ionuţ Ciocia (Provincialul), care ne reaminteşte de una dintre obsesiile actualităţii: cancanul din gazete şi mania fotografiatului persoanelor publice sau „mai altfel”. De asemenea, liceenii (Ştefan Velichiu, Petru Cuncea, George Enescu) care vin să-l şicaneze pe bietul „om cu mârţoaga” par, graţie mişcării scenice dirijate de Mălina Andrei, nişte ultraşi de pe stadioanele zilelor noastre, ce se întrec în „coregrafii” şi cântece acide.

Amalia Ciolan, deşi are o apariţie fulgurantă, aduce în scenă tipologia intelectualei mistice copleşite de propria-i cucernicie.

Toate personajele se  susţin şi pe sound design-ul semnat de muzicianul Vlaicu Golcea, fiecare intrare în scenă beneficiind şi de o completare acustică percutantă. Costumele realiste, de factură retro, concepute de Ştefania Cenean, caracterizează deopotrivă caracterele de pe scenă. Şi tot Ştefania Cenean îmbină concreteţea detaliului realist cu unele sugestii metaforice într-o scenografie ce devine un spaţiu concomitent al închiderii în sine (prima parte a spectacolului), dar şi al deschiderii către sine (în partea a doua).

Întreg spectacolul are o fluenţă, o „normalitate” asigurată de o atentă dirijare a distribuţiei şi a celorlalte elemente ce ţin de spaţiul spectacular, dovedind dorul clasicilor de a coborî în actualitate graţie unei lecturi regizorale coerente.

 Omul cu mârţoaga
Autor: George Ciprian
Regia: Anca Bradu
Distribuţia:
Chirică, arhivar – Daniel Badale
Varlam – Andrei Ionescu
Nichita – Gavril Pătru
Ana, soţia lui Chirică – Monica Davidescu
Fira, servitoare – Raluca Petru
Inspector general – Marius Bodochi
Omul cu idei – Andrei Finţi
Stăpânul calului – Mihai Verbiţchi
Directorul şcolii – Bogdan Muşatescu
Provincialul – Ion Ionuţ Ciocia
Intelectuala – Amalia Ciolan
Liceenii – Ştefan Velichiu, Petru Cuncea, George Enescu
Pomanagiii – Daniel Apostol, Laurenţiu Andronescu, Mihai Bunea, Petrică Constantinescu, Nicolae Ciungu.

Muzica: Vlaicu Golcea
Mişcare scenică: Mălina Andrei
Scenografie: Ştefania Cenean
Regizor: Anca Bradu

 Articol publicat în revista LiterNet
 
Comentarii închise la Un moralist discret – Omul cu mârţoaga

Scris de pe aprilie 21, 2018 în Spectacol de top, Teatru

 

Etichete: , , ,

 
Ramona Sandrina Ilie

Bine ați venit în Iubendia! Locul unde povestim despre oameni, întâmplări şi viaţă fără manual de utilizare! Semne de circulație: Iubirea, Bunătatea și Bunul simț!

La Cause Littéraire

True strength is delicate

Philosophy Matters

A practical guide to living the good life

Edito content aufeminin

True strength is delicate

Agenda LiterNet

True strength is delicate

WebCultura

WebCultura | Cultura pe Web